podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Szwecja - wiza, ambasady, przepisy

Sztokholm     
szwecja
Szwecja - podróże do SzwecjiSzwecja - mapa krajuSzwecja - spis artykułów i galeriiSzwecja - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeSzwecja - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaSzwecja - szczepienia, zdrowie, poradySzwecja - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROSzwecja - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOSzwecja - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
W związku z tym, że Polska od 21 grudnia 2007 r. jest członkiem strefy Schengen – obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, w ruchu osobowym między Szwecją a Polską zniesiona została kontrola na morskich i lotni­czych przejściach granicznych. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 3 miesięcy na terytorium Królestwa Szwecji jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagra­żających bezpieczeństwu państwa lub zdrowiu publicz­nemu. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale „Informacje konsularne”.
Informacje dla kierowców
Ważne prawo jazdy wydane w Polsce jest ważne także na terenie Szwecji. Bezwzględny limit wieku dla osób kierujących pojazdami samochodowymi wynosi 18 lat.

Ponadto warto wiedzieć, że:

• niezależnie od pory dnia i roku używanie świateł mijania jest obowiązkowe;
• z uwagi na bardzo częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (np. z łosiami) należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia samochodu przez tereny zalesione;

• rygorystycznie traktowane są ograniczenia prędkości na drogach (autostrady – 100/120 km/godz., drogi – 70/90 km/godz., teren zabudowany – 40/60 km/godz.); nie istnieje żaden „margines tolerancji”;

• wszyscy pasażerowie samochodu muszą używać pasów bezpieczeństwa;

• obowiązkowe są specjalne siedzenia posiadające homologację UE dla dzieci do wzrostu 135 cm;

• prawo szwedzkie jest bardzo surowe w stosunku do osób łamiących przepisy drogowe, a w szczególności prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu (dozwolony li­mit stężenia alko­holu we krwi wynosi 0,2 promila, a w wydy­chanym powietrzu 0,1 mg/l); kary za łamanie przepisów są surowe i bezwzględnie egzekwowane (od wysokiego mandatu i odebrania prawa jazdy aż do pozbawienia wolności);

• Uwaga: Urzędy konsularne w Szwecji przestrzegają kierow­ców przed spożywaniem alkoholu podczas podróży promowej do portów szwedzkich. Kontrola trzeźwości kierowców jest przeprowadzana rutynowo w docelowych portach.

• Polacy przyjeżdżający do Szwecji nie muszą legitymować się zieloną kartą, wystarczy dowód ubezpieczenia OC; zaleca się wykupienie polisy AC oraz Assistance ze względu na wysokie koszty holowania samochodu;

• w razie wypadku można kontaktować się z lokalna policją lub w uzasadnionych sytuacjach dzwonić na telefon alarmowy 112 ;

• w razie uzasadnionej potrzeby można kontaktować się z centralą pomocy drogowej pod numerami telefonu: 020 91 00 40 lub 020-38 38 38 (jeśli dzwoni się z innego kraju: 00 46 8 731 40 00).
W Szwecji funkcjonuje telefon alarmowy 112, dzięki któremu można powiadomić o wypadku lub zagrożeniu oraz w uzasadnionych sytuacjach wezwać policję, pogotowie, straż pożarną lub inne służby ratownicze. Powszechna jest znajomość języka angielskiego.

Jeśli zaistnieje potrzeba skontaktowania się z policją szwedzką można dzwonić pod numer: 114 14 (z Polski należy dzwonić pod numer: 00 46 77 114 14 00).
Przepisy celne
Osoby wjeżdżające bezpośrednio z obszaru UE nie płacą cła za przewożone rzeczy przeznaczone do użytku osobistego. Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu: zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi, strzykawek lekarskich wraz z igłami. Niedozwolony jest wwóz narkotyków, środków dopingujących, pornografii. Restrykcje wywo­zowe obejmują m.in. materiały palne, produkty o zna­czeniu strategicznym oraz przedmioty o szczególnej wartości dla kultury.
Wwożone na terytorium UE środki pieniężne w kwocie przewyższającej 10 tys. EUR należy zadeklarować. Trzeba tego dokonać także przy wyjeździe ze Wspólnoty.
Bezcłowy przywóz alkoholu z innego kraju UE do Szwecji możliwy jest pod warunkiem, że wwiezie go osobiście osoba, która ukończyła 20 lat, i będzie on przeznaczony jedynie na własne potrzeby. Jeżeli podróżny nie jest w stanie uwiarygodnić posiadania przewożonych dóbr na własny użytek, urzędnik celny może podjąć decyzję o ich zarekwirowaniu. Wyroby tyto­niowe mogą być wwiezione tylko przez osobę mającą ukończone 18 lat i tylko do użytku własnego.

Uwaga: Urząd celny ma prawo przeprowadzać kontrole na obszarze całego kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu towarów dostępne są na stronie internetowej szwedzkiego Urzędu Ceł: www.tullverket.se. Przy zakupach w Szwecji obowiązuje podatek VAT (moms) i akcyza na wybrane towary, takie jak alkohol i papierosy. Prawie wszystkie towary objęte są podstawową stawką VAT w wysokości 25% ceny.
Przywóz zwierząt. Właściciel psa lub kota może wwieźć zwierzę do Szwecji pod warunkiem właściwego oznakowania go tatua­żem lub mikrochipem oraz przedstawienia aktualnego paszportu dla zwierzęcia z udokumentowaniem odpowiednich szczepień i badań (szczepienie przeciw wściekliźnie wraz z testami na antyciała, odrobaczenie). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Rolnictwa: www.jordbruksverket.se
Przywóz broni. Przywóz broni do Szwecji z terenu Polski w ce­lach łowieckich i sportowych następuje na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowanego celu przywozu.
Przydatne informacje
• Ambasada RP w Sztokholmie: www.sztokholm.polemb.net

• Portal Polonii Szwedzkiej: www.poloniainfo.se

• Portal szwedzkiej służby zagranicznej: http://www.swedenabroad.com/

• Oficjalna strona promocyjna Królestwa Szwecji: www.sweden.se

• Policja: www.polisen.se
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Sztokholmie
Karlavägen 35
S-114-31 Stockholm
tel.: (00-46 8) 50 57 50 00
Faks: (00-46 8) 50 57 50 86
e-mail: info.polen@swipnet.se
www.sztokholm.polemb.net

Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Sztokholmie
Friggagatan 4
SE-114 27 Stockholm
tel.: (00-46 8) 453 84 20
fax: (00-46 8) 21 61 88
e-mail: polens.ambassad@mbox.300.swipnet.se
www.polcommerce.com

Konsulat Generalny RP w Sztokholmie
Prästg?rdsgatan 5, SE-172 32 Sundbyberg, Stockholm
tel.: (00-46 8) 56 482 900
fax: (00-46 8) 56 482 910
e-mail: info@polskageneralkonsulatet.se
www.sztokholmkg.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Malmö
Adolf Fredriksgatan 13, SE-217 74 Malmö
Adres do korespondencji: Box 20 512, SE-200 74 Malmö
tel.: (00-46 40) 987 987
fax: (00-46 40) 914 339
e-mail: info@polkons-malmo.com
www.malmokg.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Karlskronie
Konsul honorowy Magdalena Kurczewska-Svensson (języki: polski, szwedzki, angielski)
Östra Köpmansgatan 2A, SE-371 33
Adres pocztowy: c/o Polkinge, Branthalla Pl. 543C, SE-373 00 Jämjö
tel.: (00-46 45) 556 115
fax: (00-46 45) 556 160
e-mail: magdalena.svensson@comtech-data.se

Konsulat Honorowy RP w Uppsali
Konsul honorowy Ann-Cathrine Haglund (języki: angielski, szwedzki)
Storgatan 28A, 750 03 Uppsala
tel.: (00-46 18) 172 450
e-mail: info@folkessonrevision.se

Konsulat Honorowy RP w Visby
Konsul honorowy Inger Elisabeth Harlevi Larsson (języki: szwedzki, angielski, niemiecki, hiszpański, rumuński)
Österväg 3 A, SE-621 45 Visby
tel.: (00-46 49) 820 33 20
fax: (00-46 49) 820 33 90
e-mail: inger.harlevi@gtsab.se

Konsulat Honorowy RP w Halmstad
Konsul honorowy Bo Ulf Roland Chronier (języki: angielski, szwedzki)
Box 111, 301 04 Halmstad
tel.: (00-46 35) 210 955
fax: (00-46 35) 158 415
e-mail: polska@konsulatet.se
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Królestwa Szwecji
ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa
tel.: (0-22) 640 89 00, 640 8+nr wew.
fax: (0-22) 640 89 83
e-mail: ambassaden.warszawa@foreign.ministry.se
www.swedishembassy.pl

Wydział Wizowy:
ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa
tel.: (0-22) 640 89 90; fax (0-22) 640 89 99

Wydział Handlowy:
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
tel.: (0-22) 538 68 20; fax (0-22) 538 68 21
e-mail: stefan.arenbalk@swedishtrade.se
www.swedishtrade.se